ABC [ Yet Another Bittorrent Client ] Download

Napisany na podstawie kodu BitTornado 0.3.10 opracowanego w oparciu o Bittorrent Core System autorstwa Brama Cohena klient sieci Bittorrent pozwalający na wymianę plików program dający duże możliwości konfiguracyjne oraz zapewniający duża stabilność i niezawodność pracy.