WASTE Download

Klient i protokół bezpośredniej wymiany plików pozwalający na bezpieczną wymianę danych w niewielkich grupach użytkowników. Działa niezależnie od topologii sieciowej. Program wykorzystuje bezpieczne szyfrowanie za pomocą pary kluczy na poziomie połączenia do dyspozycji oddany został komunikator internetowy oraz czat.

Zmiany w WASTE

* Changed: default private key size is now 2048 bit * Added: Open download button to transfers window downloads tab * Added: Self color preference for chats * Added: Notice level preference (only for unopened windows) * Added: Reveal hidden users option in Display * Added: Encrypted user chat * Added: Support for bigger FILE_CHUNKSIZE-es * Fixed: Nick coloring issues * Fixed: Some minor bugs