webcow Download

Narzędzie, umożliwiające sprawdzenie integralności struktury stron HTML poprzez eksport wszystkich wykorzystanych odnośników i pobór wszystkich plików do których odnośniki wskazują.