WinGet Download

Menedżer pobierania plików obsługujący protokołu HTTP i SOCKS Proxy, pozwalający na znaczne przyspieszenie transferu danych dzięki dzieleniu poszczególnych plików na mniejsze części. Aplikacja ponadto pozwala na planowanie zadań oraz zatrzymywanie i wznawianie poszczególnych transferów.

Zmiany w WinGet

* Changed license to freeware * Changed installer to NSIS * Recompiled with Unicode support