Picture Ace Download

Prosta aplikacja która całkowicie zastępuje menu dialogowe "zapisz obrazek jako". Program pozwala na automatyczne zapisywanie obrazów z witryn WWW, a do jego zapisu wystarczy jedynie kliknięcie w interesujący nas obiekt graficzny. Program pozwala również na tworzenie zasad nazewnictwa plików i folderów.