Excel to PDF Converter Download

Dodatek do programu Microsoft Excel umożliwiający bezpośrednia konwersję arkuszy kalkulacyjnych XLS do formatu dokumentów PDF.