Mail Them Pro Download

Aplikacja zaprojektowania do wysyłania dużych ilości wiadomości pocztowych i zarządzania listami mailingowymi. Narzędzie pozwoli na tworzenie wiadomości oraz wysyłanie jej do określonych grup użytkowników znacznie ułatwiając prowadzenie kampanii mailingowych.