Advanced Emailer Download

Potężna aplikacja pozwalająca na tworzenie i grupowanie list mailingowych oraz wysyłanie dużej ilości wiadomości według ustalonych szablonów. Program zaopatrzony został w edytor wiadomości pozwalający na wysyłanie wiadomości spersonalizowanych do wielu użytkowników jednocześnie. Narzędzie pozwala na utworzenie wielu niezależnych połączeń poprzez SMTP jednocześnie.