Desktop SMS Download

Darmowa aplikacja w pełni integrująca się z programami pocztowymi Microsoft Outlook i Microsoft Outlook Express pozwalająca na przesyłanie wiadomości SMS w formie poczty elektronicznej oraz na wysyłanie powiadomień poprzez usługę SMS o odebraniu nowej wiadomości pocztowej.