EF Mailbox Manager Download

Prosta w użyciu aplikacja pozwalająca na zarządzanie posiadanymi kontami pocztowymi zgodnymi z protokołem POP3. Aplikacja pozwala na okresowe sprawdzanie stanu kont pocztowych oraz pobieranie otrzymanych wiadomości. Program pozwala również na tworzenie zasad filtrowania i usuwanie niechcianych wiadomości bezpośrednio z serwera.