News Rover Download

Prosta w obsłudze, a zarazem potężna w możliwościach aplikacja pozwalająca na zautomatyzowanie operacji wyszukiwania istotnych dla nas informacji na grupach dyskusyjnych Usenet. Program w pełni automatyzuje proces wyszukiwania wiadomości oraz ich pobierania, a także pobierania załączników również tych podzielonych na kilka wiadomości.