Gmail2Stream Download

Aplikacja pozwalająca na udostępnianie plików poprzez system kont pocztowych Gmail. Dzięki tej aplikacja użytkownik może udostępniać dowolne zasoby wysyłane w postaci załączników bez konieczności logowania się w usłudze Gmail.