Groowe Search Toolbar Download

Dodatek do przeglądarki internetowej Mozilla FireFox pozwalający na instalację dodatkowego paska wyszukiwania Google, Yahoo, MSN, Altavista dzięki czemu znacznie skróci się czas niezbędny na wykonanie operacji wyszukiwania.