VNC Central Download

Prosta w użyciu i darmowa aplikacja pozwalająca na zdalne zarządzanie dużymi grupami komputerów. Program pozwala na uruchamianie tej samej aplikacji na poszczególnych jednostkach bez konieczności wielokrotnego powtarzania czynności. Pozwala również na ustalenie trybu nasłuchu i automatyczne uruchamianie usługi VNC na żądanie serwera.