RemShutdown Download

Prosta aplikacja pozwalająca na wyłączenie dowolnego klienta w sieci. Program pozwala na dodanie wiadomości wyświetlanej podczas wytłaczania komputera oraz wyświetlenie nadal działających aplikacji.