Atelier Web Remote Commander Download

Potężna aplikacja pozwalająca na pełne zdalne zarządzanie zdalnymi komputerami. Program pozwala na zarządzanie procesami i usługami oraz komponentami systemu operacyjnego Microsoft Windows, wykonywanie operacji na plikach oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników w czasie rzeczywistym.