OverSpy Download

Aplikacja która w niemal niezauważalny sposób monitoruje i zapisuje wszelką aktywność użytkownika, program zapisuje rozmowy online, wysłaną i odebraną pocztę elektroniczną, operacje na plikach i folderach, wykonuje zrzuty ekranu w określonych odstępach czasu oraz posiada funkcję keylogera.