Reportizer Download

Narzędzie raportujące dla baz danych BDE i ADO, posiadające pełną zgodność z formatami dBase, Paradox, Text, Comma-separated values, Oracle, Interbase, Microsoft Access, Microsoft Excel, SQL Server. Pozwala na łatwe tworzenie i modyfikowanie raportów z baz danych i ich wydruk.