CASE Studio 2 LITE Download

Posiadające wsparcie dla baz danych Oracle, DB2, MS SQL, InterBase, MaxDB, MySQL, PostgreSQL, Sybase ASE, Microsoft Access, Firebird, Advantage Database Server, Ingres, Informix, Pervasive V8, DBISAM, środowisko które pomoże na tworzenie relacji pomiędzy nimi oraz wykonywanie szczegółowych raportów.