ABC Amber Word2Excel Converter Download

Prosta aplikacja która pozwoli na przeniesienie tabel z dokumentów Microsoft Word do arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Access. Program pozwala na pracę w trybie wsadowym oraz obsługę z linii komend.