Backup Watcher for MySQL Download

Aplikacja która pozwoli na zautomatyzowanie procesu wykonywania kopi zapasowych baz danych MySQL na serwerach Microsoft Windows. Program pozwala na wybór odstępów czasu w jakich kopia ma być wykonywana oraz ścieżkę przechowywania kopi zapasowej.