EMS MySQL Manager Pro Download

Menedżer baz danych MySQL pracujący z wersjami od 3.23 do 5.02. Pozwala na pełne zarządzanie bazami danych oraz ich edycję włączając w to obsługę przechowywanych procedur. Aplikacja została ponadto wyposażona w komponent Visual Database Designer który pozwala na szybkie tworzenie i edycję baz danych również osobom posiadającym jedynie podstawową znajomość zagadnień związanych z MySQL.