Navicat for MySQL Download

Potężna aplikacja wspomagająca administrację i zarządzanie bazami danych MySQL dzięki wprowadzeniu przejrzystego graficznego interfejsu oraz możliwość tworzenia raportów w postaci wykresów program pozwoli na znacznie łatwiejszą pracę z bazami danych.