Kingdia DVD Audio Ripper Download

Kingdia DVD Audio Ripper służy do zgrywania DVD audio łatwo i z dużą szybkością. Aplikacja potrafi zapisać wynikowy plik w formacie mp3 lub wav. Pozwala także na edycję tagów (ID3) dla każdego pliku.