Server Nanny Network Monitor Download

Narzędzie służące do ciągłego monitorowania serwerów i zasobów sieciowych oraz stanu urządzeń sieciowych. Aplikacja informuje o zaistniałych problemach oraz usuwa niektóre awarie automatycznie.