SetProxy Download

Prosta i darmowa aplikacja pozwalająca na szybkie przełączanie pomiędzy wybranymi serwerami Proxy.