ProxyCap Download

Kompleksowa aplikacja zawierająca w Sobie zespół serwerów HTTP, SOCKS v4, i SOCKS v5 Proxy pozwalająca na wdrożenie wysokiej polityki bezpieczeństwa w sieciach rozległych. Program pozwala na tworzenie reguł blokowania oraz na grupowanie i kontrolowanie płynących prze sieć pakietów i bieżące wychwytywanie danych nie pożądanych.