Trivial Proxy Download

Prosty w użyciu sniffer sesji TCP pozwalający na wgląd do aktywności sieciowej dowolnej aplikacji. Aplikacja obsługuje protokoły HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, NNTP oraz oferuje pełne wsparcie dla programów Internet Explorer, Firefox, Outlook.