Internet Access Monitor for Squid Download

Potężny monitor sieciowy pozwalający na sprawdzenie aktualnego wykorzystania łącza internetowego przez wybrany host w sieci. Aplikacja pozwala również na instalację w środowisku Microsoft Windows Serwer i zarządzanie połączeniem internetowym.