Complete Anonymous Web Surfing Download

Aplikacja która pozwoli na zachowanie anonimowości w sieci Web. aplikacja działa na zasadzie przełączania użytkownika pomiędzy zdefiniowanymi serwerami anonymous Proxy dzięki czemu maskuje jego realny adres IP.