Setup Factory Download

Narzędzie umożliwiające przygotowanie pakietu instalacyjnego dla własnych aplikacji. Programiści Visual Basic mają możliwość automatycznego dołączania bibliotek runtime w wybranej przez nich wersji.