MaSaI Installer Download

Służy do tworzenia programów instalacyjnych dla aplikacji. Narzędzie potrafi zarówno wykonać profesjonalne pakiety MSI jak i standardowe instalatory w formacie EXE.