PhotoToFilm Download

Prosta aplikacja pozwalająca na zamianę plików JPG w sekwencję AVI dzięki czemu w łatwy sposób możemy zapisać nasze fotografie w postaci pokazu slajdów.