DipTrace Download

Narzędzie do projektowania płytek drukowanych. Podobnie jak inne tego typu programy, składa się ono z kilku części służących do rysowania schematów, przygotowywania elementów i projektowania płytki. Gotowy projekt płytki może być wyeksportowany w formatach obsługiwanych przez maszyny numeryczne, np. GERBER.