Fun Morph Download

Prosty w użyciu program który pozwoli na wykonanie morfingu i deformacji obrazów. Wyniki można zapisywać w postaci animacji AVI, pokazu slajdów, kartki mailowej lub też zapis pojedynczej klatki do plików JPG lub BMP.