Algolab Photo Vector Download

Proste w użyciu narzędzie pozwalające na wykonanie konwersji rastrowych plików graficznych do wektorowych. Podczas wykonywania kompresji aplikacja dokonuje redukcji kolorów i czyszczenia obrazu. Narzędzie idealnie nadaje się do rozpoznawania zeskanowanych rysunków technicznych i ich konwersji do formatów popularnych narzędzi inżynierskich.