JPEG Resampler Download

Proste narzędzie pozwalające na zmianę próbkowania i rozmiaru obrazów w formacie JPEG. Narzędzie pozwala również na stosowanie prostych filtrów jak rozmycie czy wyostrzenie oraz daje możliwość pracy wsadowej dzięki czemu w krótkim czasie uporamy się z większą ilością obrazów.