Easy Media Cover Download

Program służy do tworzenia i drukowania wszelkiego typu wkładek do opakowań płyt DVD i CD oraz kaset VHS. aplikacja pozwala również na wydruk etykiet zarówno na specjalnie do tego celu przeznaczonych płytach jak i na etykietach papierowych.