PSPCoverz Download

Prosta w użyciu i darmowa aplikacja pozwalająca na tworzenie własnych grafik dla PlayGearPocket firmy Logitech. Program pozwala na dodanie dowolnych obrazów oraz manipulację ich rozmiarem.