ImageDupeless Download

ImageDupeless jest narzędziem które pozwoli na usunięcie duplikatów obrazów w potężnych kolekcjach zdjęć. aplikacja prócz ustalenia zbieżnej rozdzielczości czy też rozmiaru plików sprawdza również informacje zawarte w opisie zdjęcia dzięki czemu prawdopodobieństwo usunięcia pojedynczych obrazów jest zredukowane do minimum. Aplikacja pozwala ponadto na katalogowanie i tworzenie galerii zdjęć oraz ich zapis na nośnik CD.