BIMP Batch Image Processor Download

Proste narzędzie które pomoże nam w wykonaniu na dużej ilości plików graficznych tej samej operacji. Program w swoich opcjach posiada możliwość wykonania obrotu o zadany kąt, zapisania obrazów do formatu JPG, GIF, BMP, PCX, PNG, TIF, TGA, zmiany wymiarów, zmiany nazwy plików przez dodanie sufiksu lub prefiksu, dodania napisów o określonej wielkości i w określonym kroju czcionki oraz kolorze w wybranym miejscu zdjęć.