AKVIS MultiBrush (AKVIS Stamp) Download

Wtyczka dla programów Jasc Paint Shop Pro, Corel Photo-Paint, Ulead PhotoImpact oraz dla użytkowników programu Adobe Photoshop w wersjach 5 i 6. Aplikacja pozwala na usuwanie drobnych niedoskonałości obrazu jak kurz czy rysy w taki sam sposób jak czyni to narzędzie Healing Brush w programie Adobe Photoshop.