Microsoft Speech Application Software Development Kit Download

Pakiet SDK dla serwera głosowego Microsoft Speech Server wykorzystującego technologię SALT. Technologia ta jest zestawem rozszerzeń do XML oraz HTML pozwalającej na stosowanie głosowej interakcji w serwisach WWW. Sam SDK jest zestawem narzędzi umożliwiających tworzenie oraz wdrażanie serwisów WWW na platformie Microsoft Speech Server zawierającym także zestaw kontrolek, przykładowe aplikacje, narzędzie do debugowania oraz dokumentacje.