Embedded Windows CE SAPI Download

Kompleksowe rozwiązanie dla programistów którzy na platformie sprzętowej wdrożyć muszą narzędzia rozpoznawania mowy lub narzędzia konwersji mowy do tekstu. Komponent opiera się na ISIP ASR.