DZA Patcher Download

DZA Patcher jest darmowym i uniwersalnym narzędziem do modyfikacji plików wykonywalnych. Współpracuje również z ASPack, ASProtect, PECompact, PELockNT, PEPack10, tElock, UPX, WWPack32.