Hackman Hex Editor Download

Edytor heksadecymalny, umożliwiający edycję plików binarnych dowolnego typu. Program pozwala na pracę z portami i dyskami, a często wykonywane zadania mogą być automatyzowane przy użyciu zaimplementowanego języka skryptowego. Aplikacja potrafi korzystać z wtyczek.