Highlight Download

Proste, darmowe i pożyteczne narzędzie które pozwoli na zamianę kodu źródłowego języków C, C++, C# i Java na formaty HTML, XHTML, RTF, LaTeX, TEX, XSL-FO i XML z opcją kolorowania składni.

Zmiany w Highlight

-added support for ABC, Algol, AS/400 CL, BCPL, Limbo, Gambas, JavaFX, RPG, Transact-SQL, PL/Perl, PL/Tcl, PL/Python, Charmm -fixed web plugins (Serendipity, DokuWiki, Wordpress) -fixed BBCode closing tag order -GUI: Updated Czech translation (thanks to Pavel Fric)