KRASNAL Serv Download

Polski serwer składający się z aplikacji Apache, PHP, MySQL, ActivePerl, phpMyAdmin, Zend Optimizer oraz GuildFTPd FTP.

Skład serwera:
- Apache 1.3.31
- PHP 4.3.9 + SQLite
- PHP 5.0.2
- MySQL 3.23.58
- ActivePerl 5.6.1.628
- phpMyAdmin 2.6.2 pl2
- Zend Optimizer 2.0.3
- CesarFTP 0.99g
- WebAlizer 2.1
- Free SMTP Server
- SQLiteManager 1.0.1

Zmiany w KRASNAL Serv

- nowa wersja Apache 1.3.31 - nowa wersja PHP 4.3.9 i 5.0.2 - nowa wersja MySQLa 3.23.58 - nowa wersja phpMyAdmin 2.6.2 pl2 - nowy Serwer FTP (CesarFTP 0.99g) - serwer SMTP - WebAlizer 2.1 (ststystyki serwera wykonywane co 30 min, dostępne z menu krasnala) - możliwość przełączenia się w locie między PHP 4.3.9 i 5.0.2 (Przy systemach 9.x/ME zaleca się restart) - do PHP 4.3.9 została dodana obsługa SQLite - SQLiteManager 1.0.1 odpowiednik phpMyAdmina tyle, że do obsługi SQLite - MySQL 4.1.7 w oddzielnej paczce (zalecane tylko dla systemów 2000/XP i nowszych) - nowe przykłady w TEST (Po prawej stronie w Menu użytkownicy na stronie startowej) - dodano opcję zmieniającą ścieżki we wszystkich plikach konfiguracyjnych (opcja testowa więc używać ostrożnie)