Top PHP Studio Download

Edytor PHP pozwalający na pisanie i bieżące testowanie skryptów. Dostępne w tym celu są wewnętrzny serwer HTTP oraz przeglądarka. Można dzięki temu mieć całkowitą kontrolę nad opracowywanym kodem. A podświetlana składnia skryptu, wbudowany eksplorator plików, automatyczne uzupełnianie nazw funkcji, podstawowe narzędzia edytowania tekstu, narzędzie do optymalizacji kodu znacznie ułatwią pracę.