DBF Viewer 2000 Download

Narzędzie które pozwoli na podgląd i edycję plików DBF utworzonych przy pomocy Clipper, dBase, FoxBase, Foxpro, Visual Foxpro, Visual DBase, VO, DB2K. Aplikacja pozwala na przeglądanie, sortowanie, edytowanie, kasowanie duplikatów, tworzenie i drukowanie tabel baz danych i eksportowanie danych do formatów Dbase III, Dbase IV, Visual Foxpro, TXT, CSV, Excel, HTML, XML, PRG, SQL. Program umożliwia również na podgląd i edycję pól memo w formatach dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP i DB2K.

Zmiany w DBF Viewer 2000

* Insert to memo from text file * Export to XML-based format for Excel * Replace from the command line * New option "Always on Top" * Fixed bug with Copy function